МАК : Издание на колектива на фирма Мак / Гл. ред. Цветана Велчева, Цветана Станчева. – Год. 1 (1990) – Год. 2 (1992). – Габрово : фирма Мак ДП Ст. Симеонов, 1990-1992

Продължител на в. „Коларов завет”. От № 3 се печата в ДП „Димитър Найденов” - В. Търново. Месечно издание. (РБ)

 

<< Обратно към каталога