МЕЖДЕНСКИ вести / Урежда ред. к-т с. Междени. – Год. 1, № 1 (1930) – Год. 1 (1931). – Габрово : печ. Родина, 1930-1931

Местно списание за култура и стопанство. Поставя си задача „Да работи за издигане на общината… да засили читалищното дело и популяризира кооператизма”. Излизат 6 броя. (РБ)

Налично    дигитално копие.

Налично    файлове за изтегляне.

 

<< Обратно към каталога