МИЗИЯ : Изд. на клуба на културните дейци и Кабинета на литературния работник – Габрово / Гл. ред. Кольо Атанасов и др. – Год. 1 (1970) – Год. 2 (1971). – Габрово : Профиздат, 1970-1971

Публикува поезия и белетристика, очерци, фейлетони, спомени, литературна критика. Отделни книжки са посветени на работниците и служителите от габровските предприятия - завод „Сърп и чук”, „Подем”, „Капитан дядо Никола”, „Болшевик”, „Буря”, „Коста Стоев” и др. Поддържани са рубриките: „За Габрово, габровци и техния хумор”, „Годишнини и рецензии”, „Литературен преглед”, „Критика и библиография” и др. Излизат 6 кн. годишно. (РБ)

 

<< Обратно към каталога