МЛАДИНА : Научно-забавителен вестник с картинки за младежите от двата пола / Ред. и изд. д-во Отец Паисий. – Год. 1 (1891) – Год. 23 (1915). - Шумен : печ. Искра, 1891-1915

Едно от най-старите и най-популярни детски илюстровани списания у нас, редактирано от народни учители. Цел „Да подбуди желанието на младежите към четене на добри и полезни книги и да ги подкани на работа”. От Г.IV, № 6 излиза в Габрово, от Г.V в Казанлък. От Г.IV, № 7 отг. ред. Наньо Гайтанджиев. Основател на сп. е Димитър П. Игнатов. Сътрудничат: Цани Гинчев, Ив. Вазов, Ц. Церковски, Дора Габе, Ем. Манолов и др. (РБ)

 

<< Обратно към каталога