МНОГОТИРАЖКА „Струйник” / Издава Окр. противопожарна служба – Габрово. – Год. 1 (1960) – Год. 6 (1965). – Габрово : ОПП, 1960-1965

Г.I – Г.III – на циклопечат. От Г.VI 1965 излиза под загл. „Огнеборец”. Периодичност: неопределена. (РБ)

 

<< Обратно към каталога