МОЯТ вестник за обяви и реклама / Радиотелевизионна компания Габрово. – Год. 1 (1999) – Год. 2 (2000). - Габрово : Радиотелевизионна компания, 1999-2000

Номерацията е продължаваща. Периодичност: седмична. (РБ)

 

<< Обратно към каталога