НОВ почин : Двуседмичен орган на парт. бюра, профкомитети и к-т на ДСНМ при ДИП Зоя и Успех - Габрово / Отг. ред. Филип Г. Маринов. – Год. 1 (1952) – Год. 5 (1957). - Габрово : печ. Д. Найденов - клон Търново, 1952-1957

Г.V, 1957, № 4 загл. „Работническо знаме”. Печата се и в Държавна печатница – Габрово. Периодичност: двуседмична. (РБ)

 

<< Обратно към каталога