ОБРАЗОВАНИЕ : Месечно педагогическо и научно-обществено списание / Урежда Д. Негенцов. – Год. 1 (1906) - (1907) . - София : печ. Зора, 1906-1907

Продължение на сп. „Право дело”. От Г.I, № 7 излиза в Габрово. Ред. и Боню Лунгов. Печата се и в печ. „Наука” на Г. Кехаев в Габрово. Педагогическо обществено списание. Съдържа статии по философски, педагогически, обществени и литературни въпроси. Близко до БРСДП (т.с.). (РБ)

 

<< Обратно към каталога