ОГЛЕДАЛО : Издание на студентския съвет към ТУ - Габрово / Студентски съвет - ТУ - Габрово; Ред. кол.: Мариана Мандичева и др. – Год. 1 (2001) – Год. 5 (2006). - Габрово : ТУ, 2001-2006

Продължител на „Студентски вестник“. Номерацията е продължаваща. След XII.2006 г. продължава под загл. „Вестник на Техническия университет”. Периодичност: неопределена. (РБ)

 

<< Обратно към каталога