ОСВЕДОМИТЕЛЕН бюлетин : За по-важните статии от вътрешнопартийни, полит. и други въпроси, печатани в пресата у нас и в чужбина / Партиен кабинет при ОК и ГК на БКП Габрово. – Год. 1 (1950) - [б.г] . - Габрово : печ. БКП Габрово, 1950-[б.г]

Периодичност: 12 кн. (РБ)

 

<< Обратно към каталога