ОТБРАНА : Тайните на ж.[енския] пансион. – Год. 1 (1874) – (1874). – Габрово, 1874-1874

Ръкописен вестник. Налични два броя в Държавен архив – Габрово. (ДА)

 

<< Обратно към каталога