ПАЗАРЪТ днес : Седмичен областен вестник за живота на парите за Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна / Издание на Габрово днес ЕООД; Ред. кол.: Ж. Денчева и др. – Год. 1 (2000) – Год. 2 (2001). - Габрово : Габрово днес ЕООД, 2000-2001

До № 10, 2001 г. излиза с отделна номерация; след това става част от в. „Габрово днес”. (РБ)

 

<< Обратно към каталога