ПАРТНЬОР : Областен седмичен вестник на Рекламно–издателска къща „Партньор-М” – Габрово / Ред. Марин Пелитев. – (2005) – (2005). – Габрово : РИК Партньор-М, 2005-2005

Издадени са 8 броя през периода май – юли. (РБ)

 

<< Обратно към каталога