ПРАВО дело : Месечно обществено-педагогическо списание / Ред.-отг. Досю Негенцов. – Год. 1 (1898) – Год. 8 (1905). - Дряново : книж. Б. Лунгов, печ. Пано Иванов - Търново, 1898-1905

Обществено-педагогическо списание, с редактори социалдемократи, а след 1903 г. широки социалисти. Продължава под загл. „Образование”. От № 6 на Г.I се издава и печата в Габрово, изд. книжарница „Наука“, печата се и в печатници „Г. Кехаев” и „Заря” в Габрово. (РБ)

 

<< Обратно към каталога