ПРОТОН / Издава ЗК на ДКМС и клуб за ТНТМ при завод Промишлена електроника – Габрово. – (1973) - (1974). - Габрово : Държ. печ., 1973-1974

Периодичност: годишна. (РБ) (РИМ)

 

<< Обратно към каталога