РАДИО Риск : Седмично издание на Радио Габрово / Ред. Димитър Димец. – Год. 1, № 11 (1991) – Год. 3, № 1 (1993). – Габрово : Радио Габрово, 1991-1993

От № 1-10, 1991 вестникът излиза под загл. „Риск”, а от № 2, 1993 – „Екип 13”. Публикува предимно художествена литература, хумор, краеведски материали. (РБ)

 

<< Обратно към каталога