РЕЛИКВИ / Държавен архив – Габрово. – [1991] - (2004). - Габрово : Държ. архив, 1991-2004

Номерацията на вестника е продължаваща. Периодичност: годишна. Издадени общо 11 броя, посветени на историческото минало на Габрово с документи и снимки от „Държавен архив“. (РБ)

 

<< Обратно към каталога