СВЕТОФАР / Издава Окр. комисия по безопасността на движението и отдел КАТ при ОУ на МВР – Габрово. – (1967) - (1974). - Габрово, 1967-1974

Преди 1967, № 2 вестникът излиза под загл. „Габровски светофар”. Периодичност: тримесечна. (РБ) (РИМ)

 

<< Обратно към каталога