СТАТИСТИЧЕСКИ сборник Габрово... / Национален статистически институт. Териториално статистическо бюро – Габрово. – Год. 1 (1959) - (1996) . - Габрово : Статистическо изд., 1959-1996.

През 1969 г. с информация за периода 1960-1968 излиза под загл.: „Статистически сборник на окръг Габрово”, а през 1961 г. с информация за 1959 - под загл. „Статистически годишник на Габровски окръг”. (РБ)

 

<< Обратно към каталога