СТАХАНОВСКИ глас / Орган на ГК и ОК на БКП и ОК на ОФ - Габрово; Отг. ред. Всеволод Пурел и др. – (1952) - (1956) - Габрово : ГК и ОК на БКП, ОК на ОФ, 1952-1956

От № 27, 1956 г. вестникът излиза под загл. „Балканско знаме”; в периода 1947 - 1952 г. под загл. „Борба”. От 1991 г. – вж „Габрово днес”. Периодичност: седмична. (РБ)

 

<< Обратно към каталога