СТИЛ : Издание на Техникум по текстил – Габрово / Ред. кол.: Сашка Кънчева и др. – (1999) – (1999). – Габрово : ТТ, 1999-1999

До 1999 г. вестникът излиза под заглавие „Техникум по текстил със стил”. (РБ)

 

<< Обратно към каталога