[СТО] 100 вести : Вестник за общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна / Частен вестник на Изд. къща Колонел – Габрово. – Год. 1 (1992) - . - Габрово : ИК Колонел, 1992-

Преди 1997 г. излиза 3 пъти седмично. От 30.05.1998 г. - излиза „100 вести TV” с отделна номерация. От 2.07.1999 - излиза прил. „Младежка инициатива”. От IХ/2000 г. - прил. „100 вести уч.com” с продължаваща номерация на „100 вести”; от Г.Х/2000 - прил. „100 вести Life” с продължаваща номерация. От 16.Х.2000 г. всички варианти на в. „100 вести” излизат с обща номерация. От 1.IV.2006 г - излиза и съботен брой. Продължава да излиза 6 пъти седмично. (РБ)

 

<< Обратно към каталога