СТУДЕНТСКИ вестник / Технически университет - Габрово; Студентски съвет. – Год. 4 (1999) – Год. 6 (2001). - Габрово : ТУ, 1999-2001

Номерацията е продължаваща. От окт. 2001 излиза под загл. „Огледало” с нова номерация. Периодичност: месечна. (РБ)

 

<< Обратно към каталога