СТУДЕНТСКИ екран : Орган на комсомолското, партийното, профсъюзното и административното ръководство в Института за учители - специалисти – Габрово. – (1972) – (1972). – Габрово : [б.и.], 1972-1972

С неопределена периодичност. (РБ)

 

<< Обратно към каталога