ТАЛАСЪМ : Периодичен огран на таласъмлиите, излиза редовно от дъжд на вятър / Издание на ОбС, Дружество на писателите; Издава вестникарска агенция Илимонков & обновена; Директор Иван Илимонков; гл. ред. Йордан Хаджиев и др. – Год. 1 (1991) – Год. 2 (1992). – Габрово : ОбС, Д-во на писателите, 1991-1992

Периодичност: годишна. (РБ)

 

<< Обратно към каталога