ТАЛАСЪМ : Фабрика за алюзии Таласъм / Периодичен орган на таласъмлиите. Излиза редовно от дъжд на вятър; Ред. кол.: изд. и гл. ред.: Любомир Маринов - глав. ред. – (2003) - (2006). - Габрово : ОбС, Д-во на писателите, 2003-2006

Продължител на първия хумористичен вестник в България „Таласъм”, издаван в периода 1926-1936 г. в Габрово от Иван Илимонков. Периодичност: годишна. (РБ)

 

<< Обратно към каталога