ТЕКСТИЛКА : Двуседмичен орган на партйното бюро, профсъюзния комитет и комитета на ДСНМ при ДИП Вълко Червенков и ДИП Добри Карталов – Габрово / Ред. Енчо Николов. – Год. 1 (1952/53) – Год. 3 (1955). – Габрово : печ. Димитър Найденов - Търново, 1952/1953-1955

(РБ)

 

<< Обратно към каталога