ТЕКСТИЛКА : Орган на партбюро, проф. к-т, ЗК на ДСНМ и управление на ДИП „Народна република”; Ред. Кръстьо Т. Генев. – Год. 1 (1955) – Год. 3 (1957). – Габрово : печ. Дим. Найденов – Търново, 1955-1957

От Г.III 1957, № 32 вестникът излиза под загл. „Трибуна на предачката”. Периодичност: двуседмична. (РБ)

 

<< Обратно към каталога