ТРЕЗВА просвета : Орган на Учителския неутрален въздържателен съюз / Ред. Цв. Петков. – Год. 4 (1926) – Год. 13 (1936). - София : печ. П. К. Овчаров, 1926-1936

Започва да излиза под загл. „Противоалкохолен лист”. От Г.IV загл. „Трезва просвета”. Г.VIII и IХ излизат в Габрово. Г.ХIV и Г.ХV, № 2 и № 3 излизат като безплатна притурка на „Въздържателче”. От Г.I, № 6 излиза два пъти месечно; от Г.ХI – месечно. (РБ) (РИМ)

Налично    дигитално копие.

Налично    файлове за изтегляне.

 

<< Обратно към каталога