ТРУД : Месечно работническо илюстровано списание / Ред. Евтим Дабев. Отг. ред. Ив. Т. Кутев. – Год. 1 (1900) – Год. 3 (1903). - Ст. Загора : печ. Труд - Сливен, 1900-1903

От Г.II, № 2 излиза в Казанлък, от Г.II, № 6 - в София, а от Г.III - издава книжарница „Наука” – Габрово. Списание за социалистическа просвета сред работниците. (РБ)

 

<< Обратно към каталога