ТРУДОВ фронт : Орган на Окръжния комитет на Комунистическата партия – Габрово. – Год. 1, № 1 (1935) - [б.г]. – Габрово : печ. Анко Ил. Кошев, 1935-[б.г]

Ръкописен вестник, циклостил. (РБ)

 

<< Обратно към каталога