ТЪГА и смях / Издание на Сигнал ; Управител: Михаил Стефанов; Гл. ред. Марин Пелитев. – Год. 1 (2001) – Год. 8 (2008). - Габрово : Сигнал, 2001-2008

Първите два броя на вестника излизат като притурка на в. „Габрово днес”. От 2008 г. излиза с продължаваща номерация. Периодичност: двуседмична. (РБ)

 

<< Обратно към каталога