БИБЛИОТЕКА за жената : Ежемесечно издание за култура и просвета. – Год. 1, № 1 (1926) – Год. 2 (1928). – Габрово : печ. Родина, 1926-1928

Съдържа отделни книги, отнасящи се до въпроси, засягащи жената: „Женската проблема”, „Тайната на вечното женско”, „Телесна и душевна любов”, „Модерни мисли върху любовта и брака”, „Ръководство за отглеждане на деца”, „Психология на женската младеж”, „Възпитание към брака”, „Дневникът на едно момиче”, „Недостатъци на красотата”. (РБ)

Налично    дигитално копие.

Налично    файлове за изтегляне.

 

<< Обратно към каталога