УЗАНА : Вестник за туризъм и агитация на туристическо дружество Узана / Ред. Христо Врабчев; ред. к-т. – Год. 1, № 1 (1931) – Год. 3, № 20 (1933). – Габрово : печ. Родина, 1931-1933

Изданието е с продължаваща номерация. Периодичност: месечна. (РБ)

Налично    дигитално копие.

Налично    файлове за изтегляне.

 

<< Обратно към каталога