БОРБА : Седмичен орган на околийския ОФ комитет - гр. Габрово / Ред. Ив. Бъчваров; ред. к-т. – Год. 1 (1944) – Год. 8 (1952). - Габрово : ОФ, 1944-1952

От Г.VII 1951 - подзагл. „Седмичен орган на ОК на БКП, ОФ и ОНС – Търново“. Периодичност: седмична. Печата се и във Велико Търново. В РБ „Априлов – Палаузов“ се съхранява един брой от 1945 г. От май 1952 г. продължава под загл. „Стахановски глас”. (РБ) (РИМ)

 

<< Обратно към каталога