БЮЛЕТИН на Окръжната библиотека – Габрово. – (1960) – (1960). – Габрово : ОПП, 1960-1960

Излизат 3 бр. в периода март-октомври. Бр. 3 със загл. „Мисъл на библиотекарите от Габровски окръг” и подзагл. „Тримесечен бюлетин на Окр. библ. – Габрово”. Метод. отдел. (РБ)

 

<< Обратно към каталога