ВЕСТИ / Издава Окр. Държ. архив – Габрово; Ред. Иван Врачев. – Т. 1, (1969) – Т. 9 (1983). - Габрово : Окр. държ. архив, 1969 - 1983.

1. Въоръжената борба против фашизма в Габровски окръг, отразена в полицейските документи (1941-1944 г.) / Ред. Иван Врачев; Лит. ред. Марин Маринов. - 1969. - 36 с.

2-3. Каталог на по-важни документи на и за Априловската гимназия в гр. Габрово (1832-1944) / Състав. Цанка Митева, Петър Тоцев. - 1972. - 73 с.

4. Георги Димитров и борбите на работническата класа в Габровски окръг (1907-1949 г.) / Състав. и ред. Марин Маринов. - 1972. - 56 с.

5. Околийски комитети на ОФ гр. Габрово и гр. Дряново: Инвентарни описи / Състав. Славка Маринова, Младен Радков. - 1974. - 55 с.

6. Каталог на документи за Българо-съветската дружба в Габровски окръг 1944-1970 г.: Посвещава се на 60-годишнината на ВОСР / Състав. Цанка Митева. - 1977. - 98 с.

7. Женско движение в Габровски окръг – 1869-1950 г.: Каталог на документи / Състав. Калина Косева. - 1982. - 128 с.

8. Младежкото революционно движение в Габровски окръг 1897 - 1944 г.: Каталог на документи / Състав. Донка Ботева. - [1982]. - 131 с.

9. Читалищата в Габровски окръг 1861 - 1944 г.: Каталог на документи / Състав. Калина Косева. - 1983. - 365 с. (РБ)

 

<< Обратно към каталога