ВЗРИВ : Габровски студентски независим вестник / Студентска секция на Отворено общество и AIESEC; Ред. Мариана Мандичева. – Год. 1 (1996) – Год. 3 (1998). – Габрово : ТУ, 1996-1998

От 1999 г. загл. „Студентски вестник”, през 2001 г. - в. „Огледало”, а от 2007 г. – „Известник”. (РБ)

 

<< Обратно към каталога