ГАБРОВО 5300 : [Списание] / Фирма ИНГРАФ – Габрово. – Год. 1, № 1 (1990) – Год. 2 (1991). - Габрово : ИНГРАФ, 1990-1991

Номерацията е продължаваща. Периодичност: месечна. ISSN 0861-2684. (РБ)

 

<< Обратно към каталога