ГАБРОВО днес : Независим общински вестник / Ред. кол.: Никола Николов - глав. ред. и др. – (1991) - . - Габрово : ОбНС, 1991-

Продължител на в. „Балканско знаме”. От № 86, 1998 г. излиза мес. прил. „Праг” ; от № 161, 1999 г - мес. прил. „Инф. бюлетин”, издание на Община Габрово за инф. и нормативни актове; от Г.IV.2001 г. - прил. „Стъргалото”. От Г.X.2001 г. излиза ежедневно. На 24.05.2005 г. - юбил. изд. по случай 170 г. от създаването на Първото бълг. училище. След 8 март 2010 г. променя своята периодичност - излиза 2 пъти седмично - в понеделник и четвъртък. От 2012 г. излиза един път седмично. Продължава да излиза.
ISSN 1310-0971.
(РБ)

 

<< Обратно към каталога