ГАБРОВО информационен бюлетин - Общински съвет и община : Наредби, решения, съобщения, търгове, полезна информация / Издание на Общинския съвет и Община Габрово; Ред. колегия : Галина Витанова и др. - глав. ред. – (2004) - . - Габрово : Община Габрово, 2004 -

През 2004 г. № 1 излиза под загл. „Общински вестник”. От № 2 до № 36 излиза под загл. „Общински бюлетин”. От № 37 до № 43 излиза под загл. „Габрово общински бюлетин”. След № 44 - загл. „Габрово информационен бюлетин”. Продължител на излизалия в периода 1999 - 2000 г. „Информационен бюлетин” - издание на Община Габрово, като притурка на в. „Габрово днес”. № 76 - август 2011 г. не излиза. Номерацията е продължаваща. Периодичност: месечна. Продължава да излиза. (РБ)

 

<< Обратно към каталога