ГАБРОВО сега : Можеш да му се довериш / Рекламна агенция Елмазова. – (2011) - . - Габрово : РА Елмазова, 2011-

Номерацията е продължаваща. Периодичност: месечна. Извънреден брой – „Избори в област Габрово”, април 2013 г. Продължава да излиза. (РБ)

 

<< Обратно към каталога