ГАБРОВСКИ градски-общински вестник : Излиза всяка събота. – Год. 1, № 1 (1901) – Год. 1 (1901). – Габрово : печ. Г. Кехаев, 1901-1901

Официално издание. Съдържа протоколи, заповеди и съдебни обявления. Излиза през месеците юли – август 1901 г. (РБ)

Налично    дигитално копие.

Налично    файлове за изтегляне.

 

<< Обратно към каталога