ГОДИШЕН отчет на Държавната мъжка Априловска гимназия в Габрово за учебната... . – Т. 1 (1897) – Т. 15 (1912). - Габрово : п-ца Г. Кехайев, печ. Заря, 1897-1912

Периодичност: годишна. Започва под загл. „Първи годишен отчет на Държавната мъжка Априловска гимназия в Габрово”, друго загл. „Годишник на Държавната мъжка Априловска гимназия в Габрово”. (РБ)

 

<< Обратно към каталога