ГОДИШНИК на музеите от Северна България / [Обединено издание на Окр. истор. музей във В. Търново, Шумен, Русе, Габрово, Ловеч, Разград и Търговище]; Ред. кол.: Тодорка Драганова и др. – Т. 1 (1975) – Т. 20 (1995). - Варна : Георги Бакалов, 1975 – 1995

(РБ)

 

<< Обратно към каталога