ДЕН : Областен вестник за всеки / Ред. кол.: Маргарита Стоянова, Маринела Събева, Мариана Мандичева, Пламен Ковачев. – Год. 5 (2002) – Год. 12 (2009). – Габрово : Медиа хит, 2002-2009

Продължител на в. „Днес плюс” - Габрово. Периодичност: 2 броя седмично. (РБ)

 

<< Обратно към каталога