АПРОПО : Алманах за хумор и сатира на народите / Издава Домът на хумора и сатирата - Габрово, България; Ред. кол.: Т. Динов - глав. ред. и др. – Т. 1 (1983) – Т. 7 (1991). София : София прес, 1983 – 1991

Периодичност: 2 кн. на бълг., рус., англ. и фр. ез. (РБ)

 

<< Обратно към каталога