ДИАЛОГ : Информационен бюлетин / Областна администрация Габрово; Ред. кол. : Розмари Казасова - глав. ред. – (2008) - (2009). - Габрово : ОА, 2008-2009

Номерацията е продължаваща. Бюлетинът е издаден по проект „Администрацията близо до нас - партньор на всеки” по оперативна програма „Административен капацитет”, който се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Разпространява се в общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Периодичност: седмична. (РБ)

 

<< Обратно към каталога