ДНЕС плюс : Областен габровски вестник / Издава Медиа хит, управител Маргарита Стоянова. – Год. 1 (1998) – Год. 5 (2002). – Габрово : Медиа хит, 1998-2002

След № 39, 2002 г. продължава под заглавие „Ден”. Периодичност: 4 пъти седмично. (РБ)

 

<< Обратно към каталога