ЖУРНАЛ научно списание : Превод / Ред.-изд. Н. Д. Райнов, З. А. Бояджиев. – Год. 1, № 1 (1886) – Год. 10 (1897). - Габрово : печ. К. Тулешков - Търново, 1886-1897

Излиза ежемесечно, а от Г.I, № 12 - периодично. От № 1-5 на Г.I излизат в Габрово, от № 6 излиза в Сливен, от № 8 - в Стара Загора. Списание с характер на серийно издание. Съдържа отделни преводни трудове. (РБ)

 

<< Обратно към каталога